Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu hướng tới của tất cả các cơ sở giáo dục. Đối với trường mầm non, việc phấn đấu hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 8/2/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ...