Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 16
Năm 2020 : 1.641
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG MN BẮC LỆNH                                 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       
      
   
 Số:  11 /KH- MN                          Bắc Lệnh, ngày 25  tháng  9  năm 2019
 
                                                                                KẾ HOẠCH
                                               Tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm học 2019-2020


Thực hiện công văn số 66/LĐLĐ ngày 17/9/2019 của Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai về việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ năm học 2019-2020;
Thực hiện kế hoạch số 10 /KH-Tr.MN ngày 25 tháng 9 năm 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường mầm non Bắc Lệnh;
 Trường MN Bắc Lệnh tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm học 2019-2020.
I. Mục đích, ý nghĩa:
1. Tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp để CBVC-NLĐ tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
2. Tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ của CB, VC- NLĐ; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020.
II. Yêu cầu:
1. Hội nghị được tổ chức dân chủ, thiết thực, đảm bảo các nội quy quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP.
 2. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có 2/3 CB,VC, NLĐ có mặt dự Hội nghị.
 3. Nghị quyết, quyết nghị của Hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự Hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.
III. Nội dung:
1. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC-NLĐ  năm học 2017-2018 và những quy định thực hiện dân chủ của cơ quan đơn vị; phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.
2. Thảo luận các văn bản, báo cáo, đề xuất kiến nghị, bàn bạc các giải pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCCVC.
 3. Báo cáo về tình hình tổ chức Hội nghị và tổng hợp ý kiến  từ Hội nghị các tổ khối.
 4. Báo cáo công tác tài chính cua nhà trường trong năm học 2018-2019, riêng nguồn NSNN: đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019).
5. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và chương trình công tác năm 2019-2020.
6. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
7. Giải đáp những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, viên chức nhà trường.
 8. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích năm học 2018-2019.  Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020.
9. Ký kết giao ước thi đua  giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn.
10. Ký cam kết trách nhiệm của CB, GV, NV nhà trơờng.
IV- Tổ chức thực hiện:
1. Thời gian: 8h30, ngày 05 tháng 10 năm 2019 (Thứ 7)
2. Địa điểm:  Tại Văn phòng nhà trường.
3. Thành phần tham dự hội nghị:
- BGH nhà trường, BCH Công đoàn và toàn thể CB, GV, NV của nhà trường.
- Đại biểu mời: Đại biểu đại diện Lãnh đạo phòng GD&ĐT TP, Liên đoàn LĐTP; đại biểu đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Bắc Lệnh; đại biểu đại diện cho Hội cha mẹ học sinh.
4. Trang phục: Nữ áo dài, nam áo sơ mi trắng sơ vin.
5. Phân công nhiệm vụ: ( có bảng phân công đính kèm )
 
  Nơi nhận:
    -BGH, BCHCĐ nhà trường;
    - Các tổ CM, VP nhà trường;
    - Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hải Yến
                        


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan