Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 16
Năm 2020 : 1.641
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÁC KHOẢN THU TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON BẮC LỆNH                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 09 /KH- Tr.MN                                                                                               Bắc Lệnh, ngày 26  tháng 9  năm 2019
 
                                                         KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG CÁC KHOẢN THU TRONG NHÀ TRƯỜNG
                                                                                       NĂM HỌC 2019 – 2020
 
              Căn cứ thông tư số 16/2018/TT- BGD& ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
              Căn cứ công văn số 4563/UBND-VX ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Lai Cai quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
             Căn cứ công văn số 1417/SGD&ĐT-TCKH ngày 22/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh phố Lào Cai về việc thực hiện quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục- trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
             Căn cứ công văn số 1425/UBND-GD&ĐT ngày 23/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các khoản thu, chi thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho người học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
             Căn cứ công văn số 391/CV-GD&ĐT ngày 26/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai về việc hướng dẫn các khoản thu, chi XHH năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai;
             Căn cứ biên bản họp ban phụ huynh nhà trường ngày 17/5/2019 giữa Ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện phụ huynh các lớp của Trường mầm non Bắc Lệnh;
             Căn cứ biên bản họp hội nghị phụ huynh đầu năm học 2019-2020 ngày 23/9/2019 của trường Mầm non Bắc Lệnh;
            Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động CS-GD trẻ của tr­ường Mầm non Bắc Lệnh năm học 2019-2020;
            Trường mầm non Bắc Lệnh xây dựng kế hoạch dự kiến huy động và sử dụng các khoản thu thỏa thuận và ủng hộ tự nguyện trong năm học 2019-2020 như sau:
A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
I. Mục đích
- Cải tạo cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường, bổ sung trang thiết bị đảm bảo an toàn, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ năm học 2019-2020.
- Huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng vào công tác chăm sóc- giáo dục trẻ.
II. Yêu cầu
Bám sát các văn bản, công văn hướng dẫn của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện  kế hoạch huy động các khoản thu trong nhà trường năm học 2019-2020 phù hợp với điều kiện thu nhập và đời sống của người dân và tình hình thực tế của địa phương.
B. CÁC KHOẢN THU ỦNG HỘ TỰ NGUYỆN
1. Các khoản tự nguyện để tăng cường cơ sở vật chất
1.1.Thành phần huy động:
- Các bậc cha mẹ học sinh toàn trường.
- Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.
 1.2. Thời gian huy động: Trong năm học 2019-2020
 1.3. Dự kiến số tiền huy động:  66.263.000đ
 1.4. Dự kiến chi:  66.263.000đ, trong đó:
+ Làm vách nhựa chắn mưa nắng, giá để đồ bằng sắt, sàn gỗ ván chịu nước phía sau 5 lớp  học : 53.080.000đ
+ Lắp hệ thống nước máy từ đường giao thông xóm lên trường, lên các thiết bị nước, lắp đồng hồ nước mới: 13.183.000 đ.
C- CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN
Tổng số trẻ dự kiến trong năm học: 203 trẻ.
Trong đó bao gồm:
1. Tiền điện nước: 203 trẻ x 80.300 đ/ trẻ/ năm học = 16.300.900 đ
2. Tiền vệ sinh: 203 trẻ x 66.715 đ/ trẻ/ năm học = 13.453.200 đ
3. Tiền ăn trưa cho trẻ tại trường: 15.000đ/trẻ/ngày (Hình thức: bán vé ăn theo tuần).
1. Thành phần huy động: Các bậc cha mẹ học sinh toàn trường.
2. Thời gian huy động:
Đợt 1: Tháng 10/2019
Đợt 2: Tháng 01/2020.
D- CÁC KHOẢN THU HỘ
1. Tiền Bảo hiểm thân thể: 80.000đ/ trẻ/ năm học (thu theo nguyện vọng của cha mẹ trẻ, nộp cho cơ quan bảo hiểm Bảo Việt).
E. KHOẢN THU TRÔNG TRẺ NGÀY THỨ 7
Nhà trường sẽ tổ chức trông trẻ theo nhu cầu dăng ký gửi con của phụ huynh nếu số trẻ đăng ký gửi ngày thứ 7 đủ  số lượng từ 01 lớp trở lên theo quy định Điều lệ trường mầm non.
Dự kiến mức thu: Tiền gửi: 35.000đ/ ngày ; tiền ăn: 15.000đ/ trẻ/ ngày.
Tiền gửi thu theo học kỳ hoặc theo năm học.
Trên đây là kế hoạch huy động các khoản thu trong nhà trường của trường Mầm non Bắc Lệnh năm học 2019 - 2020.
 
Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT TP;
- Lưu VT.
 
 
                                                                                                                   Nguyễn Thị Hải Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan