Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 16
Năm 2020 : 1.641
THĂM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

THĂM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

So với thời gian tổ chức thăm quan trường Tiểu học Bắc Lệnh năm học 2012-2013, thời gian tổ chức năm nay được thực hiện sớm hơn, thời tiết rất thuận lợi nên các nội dung của buổi tham quan được thực hiện đúng theo kế hoạch và thành công tốt đẹp.