HỘI NGHỊ CHA MẸ GỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019 TẠI TRƯỜNG MẦM NON BẮC LỆNH - TP LÀO CAI