ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022 CỦA TRƯỜNG MẦM NON BẮC LỆNH – THÀNH PHỐ LÀO CAI.