Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 64
Năm 2020 : 1.505
Nội quy Trường mầm non Bắc Lệnh thành phố Lào Cai

Nội quy Trường mầm non Bắc Lệnh thành phố Lào Cai

Năm học 2017-2018, Hiệu trưởng Trường mầm non Bắc Lệnh thành phố Lào Cai đã phối hợp với Công đoàn cơ sở nhà trường xây dựng Nội quy quy chế của nhà trường. Nội quy đã được thông qua tại Hội nghị Cb, VC và NLĐ vào ngày 07/10/2017 và được sự tham gia, nhất trí của 100% CB, VC và NLĐ.